Mirjam Torenbeek

                   


www.mirjamtorenbeek.nl

Erotische Kunst met een Ziel.
Seksualiteit en erotiek horen bij het leven, verrijken het leven. Met mijn erotische kunst wil ik de magie van deze levenskracht laten zien.
Ik wil dingen creëren die van waarde zijn: bezield en kwetsbaar. Ik schilder met aandacht en liefde voor wat ik zie en voel. Daardoor hebben mijn kunstwerken een sterke gevoelswaarde; bezielde beelden die je beroeren.

De Heerenveense School – Minckelersstraat 11 – Heerenveen