Mathilde Hemmes

foto-Langhuis  in de val - videostill

kever videostill lammetje in bad

www.mathildehemmes.nl

Bijna alle kunst van Mathilde Hemmes ontstaat vanuit haar verbijstering en
gevoel van machteloosheid over de zo griezelig dunne grens tussen leven en
dood. Deze fascinatie komt gedeeltelijk voort uit haar werk als
verloskundige, waarbij ze regelmatig geconfronteerd werd met dode kinderen,
maar ook uit haar eigen besef van vergankelijkheid, verlies van jeugd.
“Vooral haar video’s bieden de mogelijkheid zowel een confronterend als
poëtisch beeld neer te zetten. Liefdevol buigt zij zich over wat voor de
meesten afkeer opwekt. Dat is een gave, want die liefde weet ze over te
dragen waardoor een weerzinwekkend gegeven een onaardse schoonheid
krijgt.”(recensie Fries Dagblad door Marije Bouman)