Margriet Reinalda

        

foto margriet reinalda

www.margrietreinalda.nl

exposeert op adres: Skrynmakker 14-16, atelier Janne Heida 

Margriet Reinalda zou het liefst de verbeelding verbeelden. Onmogelijk natuurlijk om zo’n abstract begrip uit te beelden.
“Maar ik blijf het proberen!” Liefst via film of fotografie.

We herkennen volgens haar allemaal het verlangen naar die momenten waarbij we ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid. Momenten waarop je lijkt los te komen van jezelf en waarbij je het gevoel hebt dat de tijd stopt. Je bewustzijn lijkt op die momenten samen te vallen met de omgeving. Eén manier om dat te ervaren is via de kunst. In haar werk wil ze dit grensoverschrijdende en wonderbaarlijke fenomeen laten zien.

Margriet maakt vaak gebruik van vluchtige beeldmiddelen. Licht, lucht en spiegeling symboliseert voor haar een verlangen naar vrijheid. De door haar gebruikte media fotografie en film hebben een ongrijpbaar en immaterieel karakter. Ze werkt met zo weinig mogelijke middelen waardoor je tot de kern bepaald wordt.