Janne Heida

www.janneheida.nl 

Vorig jaar heb ik voor het eerst plattegronden in houten panelen laten zien. Daar ben ik dit jaar mee verder gegaan.
Ik noem mijn werk altijd een poging tot verzoening met het universum. Dat is het nog steeds, maar er is ook iets bij gekomen. Een poging tot waarderen van de tijd. Heeft ongetwijfeld met elkaar te maken.
Alles heeft een oorsprong. Alles is op een bepaalde manier zo gegroeid. Niet om het goed te praten, maar om te laten zien.

Kunstroute 2022

Vorig jaar had ik een schets van het doolhof van Tjaarda. Dit jaar ben ik daarmee verder gegaan. Drie scherven zijn overgebleven. Is het de tijd? Die is nooit ver weg in mijn werk. Pacman in het doolhof.

Janne Heida – Schoterlandseweg 10 – Oudeschoot