Inge Verweij

www.ingeverweij.com

Aan het strand, in het bos of in een verlaten fabriekshal: overal vindt Inge inspiratie. Zij laat zich verrassen door het onverwachte dat ontstaat door de manier waarop zij lens en fototoestel gebruikt. Dat levert vervreemdende foto’s op die de kijker op het verkeerde been zetten.
Bij het maken van haar beelden beperkt Inge zich door met zo weinig mogelijk fotoapparatuur op pad te gaan.

Inge Verweij – Ganzenweide 10 – Heerenveen