Janne Heida

        

 

 

 

 

 

www.janneheida.nl 

Vorig jaar heb ik pinhole portretten gemaakt van een aantal bezoekers. Deze portretten worden dit jaar verwerkt in een installatie die ik wil laten samenvloeien met eerder werk. Een experiment, zoals elke installatie opnieuw een experiment is. Steeds weer zoekend naar een juiste combinatie. Een poging tot grip, tot het grote geheel. Wat is leven? Wat is de mens? Grote vragen zonder antwoord. Een poging tot verzoening met het universum.